Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v procházení této webové stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Zavřít

Obchodnípodmínky a reklamační řád eshopu www.deliziasr.sk

 

1.Obecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") internetového obchodu www.deliziasr.sk

Obchodní podmínky deliziasr platí pro nákup v internetovém obchodě www.deliziasr.sk. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.deliziasr.sk je AB METAL, s.r.o., Dr. Karola Kmeťku 80, 013 01 Teplička nad Váhom, IČ: 46459481, DIČ: 2023387322, DIČ: SK2023387322, zápis v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina v odd. Sro, vl. č .: 55771 / L.

 

2.Úvodné ustanovení

Tyto VOP specifikují komplexní práva a povinnosti smluvních stran včetně všech podmínek postupu ujednání kupní smlouvy sjednané na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě - prodej zboží za podmínek specifikovaných v těchto VOP a také následné práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z sjednané kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou v plném rozsahu v souladu s právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů, tj se zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném a účinném znění, se zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění a s ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

 

3.Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

 

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek

 

Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

4.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Deliziasr jsou závazné. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající obratem potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetové prodejny www.deliziasr.sk dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi ao jeho nákupech ve smyslu - Ochrana osobních údajů.

7. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

8. Ceny, slevy a platnost nabídky. Prodávající je vázán svou nabídkou po dobu jejího zveřejnění na www.deliziasr.sk, pokud není přímo v nabídce uvedeno jinak. Všechny ceny v internetové prodejně www.deliziasr.sk jsou konečné včetně DPH. Všechny ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zajistí aktuálnost zveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník. 

5.Doručovanie zboží

1. Zboží je doručováno prostřednictvím společnosti SDS. Doprava kurýrem SDS na území Slovenské republiky je s dodávkou do jednoho pracovního dne od expedice z našeho skladu. V případě úhrady kupní ceny na dobírku je cena za dopravu navýšena o 1,00 €.

Eshop cenu za doručení vypočítá automaticky a kupujícímu se zobrazí v procesu objednávání.

 

2.V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly při zajištění dodání zboží.

 

UPOZORNĚNÍ: Ve smyslu obchodních podmínek a podle § 614 jakož i § 420 odst. 1 zákona č, 40/1964 Sb, občanského zákoníku je kupující povinen převzít věc / dobírku / při dodání v co nejkratším čase. Škodu vzniklou neprovedením zásilky budeme v souladu s legislativou České republiky vymáhat soudní cestou a následně prostřednictvím exekutora.

3. V případě zájmu o doručování zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na čísle +421 903 776688 nebo emailem na skrivankova@deliziasr.sk.

Cenník přepravních nákladů pro Českou republiku

CLASSIC

CENA

do 5,00 kg      11,00 €

 

do 10,00 kg    13,60 €

 

do 20,00 kg    16,70 €

 

do 30,00 kg    20,50 €

 

do 50,00 kg    30,50 €

 

Eshop cenu za doručení vypočítá automaticky a kupujícímu se zobrazí v procesu objednávání.

4. Prodávající je povinen spolu se zbožím doručit kupujícímu i fakturu (daňový doklad), která slouží i jako záruční list.

5. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásilky. V případě, že by mu byl nedopatřením zaslán poškozené zboží nebo by k poškození došlo během doručení, je kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu neprodleně nejpozději do 3 hodin od převzetí. V opačném případě se uvedená poškození považuje za poškození kupujícím.

6. Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakékoliv zpětné doručování prodávajícímu na dobírku neakceptuje a tyto nebude přijímat, přičemž kupující se zavazuje nezasílat zboží prodávajícímu na dobírku, a kupující bere na vědomí, že škoda vzniklá z porušení tohoto zákazu je přičtena na škodu kupujícímu.

7. Způsob úhrady:

Dobírkou - kupní cenu uhradí zákazník při převzetí zboží. Zboží je expedováno k přepravě zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Bankovním převodem - platbu uhradí zákazník předem bankovním převodem na účet prodávajícího: 2401395823/2010

Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz - částka, číslo účtu, variabilní symbol. Tyto informace jsou zároveň zaslány zákazníkovi v potvrzení objednávky na jeho e-mail. Po provedení platby jsou peníze na účet prodávajícího připsány obvykle během 1-3 pracovních dnů. Zboží je expedováno k přepravě do 2 (dvou) pracovních dnů po připsání příslušné částky (ceny zboží) na bankovní účet prodávajícího (pokud je skladem). Při převzetí zásilky zákazník již nic neplatí. Pokud zákazník neuhradí cenu zboží bez zbytečného odkladu po uskutečnění objednávky, a to ani po předchozí výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.Kúpní cena:

1. Kupující souhlasí s kupní cenou zboží uvedenou v internetovém obchodě, resp. v závazné objednávce a poplatku za doručení dle výběru kupujícím.

2. Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží předem na účet, resp. platbou na dobírku.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

 

8.Vybavení objednávky:

 

1. Všechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou obvykle na skladě prodávajícího, proto při objednávce u prodávajícího zbytečně neztrácíte čas.

 

2. Pokud je objednané zboží na skladě, prodávající expeduje zboží v případě obdržení objednávky do 2 pracovních dnů. V případě víkendu prodávající expeduje zboží první pracovní den po víkendu.

3. Pokud je třeba zboží objednat od výrobce, objednávku prodávající vyřídí do 14 pracovních dnů. V případě prodloužení tohoto času, nebo změny v objednávce kupující informuje prodávajícího emailem nebo telefonicky.

4. Může se stát, že notifikační email o potvrzení nebo oznámení stavu objednávky k Vám nedorazí z důvodu nastavení filtru spamu u Vašeho poskytovatele emailu. V takovém případě doporučujeme ověřit si stav telefonicky na čísle +421 903 776688 nebo emailem na adrese skrivankova@deliziasr.sk

 

9.Reklamace a záruka zboží

 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Deliziasr a právním řádem Slovenské republiky.

 

2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.

 

3. Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kelímku, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat.

 

4. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladován při teplotách od 5 do 25 ° C.

 

5. Pokud je zákazníkem spotřebitel, reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.

 

6. Pokud je zákazníkem osoba, která není spotřebitelem, řídí se odpovědnost prodávajícího za chyby zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

 

10.Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů z toho důvodu, že nemůže dodat zboží z důvodů na straně třetí osoby.

Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2011/83 odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem / spotřebitelem.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem),

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit na adresu: AB METAL, s.r.o., Dr. K. Kmeťku 80/28, 01301 Teplička nad Váhom.

 

Pokud se spotřebitel rozhodne využít právo na odstoupení od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 (čtrnáct) denní lhůty pro odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník / spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 

K zásilce, jejímž prostřednictvím je vrácené zboží musí být přiloženy všechny dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochyby prokázán.

Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal.

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který písemně uvede prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi / spotřebiteli dříve, než mu zákazník / spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně www.deliziasr.sk (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že není možné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

 

11. Poškozené zboží

 

1. Kupující je povinen poškozené zboží oznámit prodávajícímu formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 3 hodin od doručení, resp. převzetí zboží.

2. V případě, že si kupující nesplní povinnost podle bodu 11, podbodu 1., platí fikce, že zboží bylo po doručení poškozen kupujícím. V tomto případě prodávající neodpovídá za doručené zboží. Od takové smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo poškozeno, není možné, aby kupující odstoupil, resp. žádal o zrušení o smlouvy ve smyslu těchto VOP.

 

3. V případě, že kupující vrátí formou zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy poškozené zboží, tento prodávající není povinen uznat jako platné zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.

 

12. Ochrana osobních údajů

 

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetové prodejny Deliziasr jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu v rámci internetové prodejny Deliziasr, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláře.

 

2. Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 CFU souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

 

3. Provedením registrace zákaznického účtu přes internetovou prodejnu Deliziasr, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jak touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a / nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č 147/2001 Sb. o reklamě a zák. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.

 

4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely doručení zboží.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací podle odst. 2 a 3 je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail skrivankova@delizia.sk. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.

 

7. Zákazník má podle zák. č. 122/2013 CFU v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje ke zpracování, ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování , opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

 

zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

 

13. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

 

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována 10 let a není přístupná třetím stranám, na žádost spotřebitele bude kdykoliv do uplynutí archivační lhůty zaslána spotřebiteli na jeho písemnou žádost doručenou na kontaktní adresu prodávajícího. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zák. č. 108/2000 Sb. Pokud smluvní stranou není spotřebitel, vztahy neupravené VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

 

Součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.

 

Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných VOP je povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny Deliziasr.

 

Všechna přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené těchto VOP.

 

Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či používáním internetového obchodu Deliziasr na internetové stránce www.deliziasr.sk se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány Slovenské soudy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2016.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Pokud je zákazníkem spotřebitel, reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zák. č. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele s přihlédnutím k upřesnění v tomto reklamačním řádu.

 

 

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

 

AB METAL, s.r.o., Dr. K. Kmeťku 80/28, 01301 Teplička nad Váhom

 

Povinnosti zákazníka

V případě, že zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, je zákazník oprávněn zboží nepřevzít, je však povinen sepsat o poškození zásilky s doručovatelem protokol. Po převzetí je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích telefonicky či na e-mailovou adresu skrivankova@deliziasr.sk

Pro řádné vyřízení reklamace je zákazník povinen doručit reklamované zboží dodavateli, a to poštou (jako obchodní balík) a to na adresu pro zaslání reklamovaného zboží. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku.

Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit (doručit) stručný popis nedostatku.

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamace včetně nedostatku bude vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech později, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem spotřebitelem nedohodne jinak.

 

Fotografie produktů uvedené v e-shopu jsou ilustrační, skutečná podoba produktu se může lišit od vyobrazení na fotografii v e-shopu.

 

Práva zákazníka spotřebitele v případě neshody zboží s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá zákazníkovi spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez závad (chyb).

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má požadované vlastnosti, které prodávající popisuje, případně které jsou obvyklé u dodávaného zboží a odpovídají požadavkům právních předpisů.

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci nebo její opravou. Pokud takový postup není možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné chyby, pokud však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Reklamace uplatněna v záruční lhůtě

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem vyskytnou v záruční lhůtě nedostatky zboží, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem / spotřebitelem. Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu výrobku. Pokud datum minimální trvanlivosti na obalu výrobku uveden není, pak je uveden symbol kapustě, za kterým následuje údaj o době (v měsících nebo letech), během níž je výrobek po otevření bezpečný a lze jej používat. Prodejce odpovídá za všechny nedostatky produktu, které zboží má při převzetí kupujícím a které se projeví v průběhu záruční lhůty. Nevztahuje se však na nedostatky způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.

Pokud zákazník spotřebitel uplatní reklamaci, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud zákazník spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 (dvanácti) měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od zákazníka / spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

Pokud zákazník / spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 (dvanácti) měsíců od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za chybu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká mj v následujících případech:

 

Pokud vypršela u reklamovaného zboží záruční lhůta před dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.

 

Nedostatek vznikl nevhodným používáním zboží.

 

Nedostatek vznikl nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 

Nedostatek vznikl neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

 

Nedostatek vznikl provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 

Zboží bylo poškozeno živly.

 

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží v nutné výši. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající uhradí zákazníkovi účelně vynaložené náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, pouze na základě daňového dokladu prokazujícího výšku skutečně vynaložených nákladů na doručení.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zároveň ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

 


Top